terug naar www.dartsoftware.nl


PoulePrint Handleiding
Versie 1.0


INHOUDSOPGAVE

1. Hoofdmenu
2. About
3. License code
4. Print Blanco Wedstrijdbriefjes

5. Print inschrijfbriefjes
6. Invoer en printen poule gegevens


1. Hoofdmenu

Als PoulePrint wordt opgestart ziet men onderstaande scherm, er zijn 3 keuzes in het hoofdmenu: <Menu>, <Extra> en <info>

Menu item <Menu> heeft 2 sub-menu's: <Invoer en printen poule gegevens> en <Afsluiten>

Menu item <Extra> heeft ook 2 sub-menu's: <Print inschrijfbriefjes> en <Print blanco wedstrijd briefjes>

Menu item <Info> heeft ook 2 sub-menu's: <License code> en <Info>.

2. About

We gaan de menu items van achter naar voren doorlopen in deze handleiding, we beginnen met menu keuze <About>, klikt men hierop dan zal een informatie scherm verschijnen met het versienummer van PoulePrint.

3. License code

Kiest men voor menu optie <License> code dan zal onderstaand scherm veschijnen:

Wil men de software optimaal gebruiken dan dient een license code aangeschaft te worden, stuur een e-mail naar registratie@dartsoftware.nl en de betalingsinstructies worden u direct toegestuurd.
De evaluatie versie is beperkt tot het afdrukken van 1 pagina wedstrijdbriefjes en 1 PouleSchema. Alle deelnemers kunnen ingevoerd worden, de loting kan uitgevoerd worden en blanco inschrijfbriefjes en wedstrijdbriefjes kunnen geprint worden.
Met de geregistreerde versie kunnen na de loting alle wedstrijdbriefjes in 1x afgedrukt worden en alle PouleSchema's kunnen in 1x afgedrukt worden.

4. Print Blanco Wedstrijdbriefjes

Kiest men voor de menu optie <Print Blanco Wedstrijdbriefjes> dan verschijnt onderstaand scherm:

Met dit scherm kunnen wedstrijdbriefjes afgedrukt worden voor het knock-out gedeelte na de PouleWedstrijden of voor andere darttoernooien of wedstrijden.
Per A4-pagina kunnen 4 wedstrijdbriefjes afgedrukt worden, je kunt dan ook kiezen om een veelvoud van 4 briefjes af te drukken.
Het type wedstrijd kan opgegeven worden of zoals in het voorbeeld is weergegeven kan dit blanco zijn zodat het later handmatig ingevuld kan worden.

Voorbeeld blanco wedstrijdbriefje:

5. Print inschrijfbriefjes

Kiest men voor de menu optie <Print inschrijfbriefjes> dan verschijnt onderstaand scherm:Met dit scherm kunnen "Darttoernooi inschrijf-formuliertjes" afgedrukt worden, er handig hulpmiddel bij de aanvang van een darttoernooi. Laat iedereen die mee wil doen een formuliertje invullen en tegelijk met de eventuele betaling inleveren bij de toernooi-leiding. Zo weet je zeker dat iedereen heeft betaald en je hebt een naslag van alle inschrijvingen. Met behulp van het e-mail adres van de deelnemers kun je ze op de hoogte houden van eventuele volgende toernooien of andere dart activiteiten.

Voorbeeld inschrijfformulier:

6. Invoer en printen poule gegevens

De menu optie waar het allemaal om draait is natuurlijk <Invoer en printen poule gegevens>.
Kiest men voor deze optie dan verschijnt onderstaand scherm:

Aan de linkerzijde van het scherm zijn een aantal knoppen aanwezig, kies in de 1e instantie of het een single of koppel toernooi betreft.
Na de keuze voor single of koppel kunnen de deelnemers ingevoerd worden door middel van de knoppen: <Toevoegen><Verwijderen><Wijzigen>.
Met de knop <Importeren textfile> kunnen de namen van deelnemers uit een textfile ingeladen worden, iedere deelnemer moet op een apparte regel staan, bij koppels dienen de namen van de 2 deelnemers op 1 regel te staan en gescheiden te zijn door een min (-) teken.

Aan de bovenzijde van het scherm wordt het aantal deelnemers continue weergegeven.

Als alle deelnemers (of koppels) zijn ingevoerd kan gekozen worden voor een poule indeling, geef eerst aan wat de maximale poule grootte mag zijn. Houd er rekening mee dat het aantal wedstrijden in een Poule aanzienlijk kan oplopen bij 6,7 en 8 deelnemers per poule.

Hieronder een lijst met de aantallen wedstrijden bij een gegeven aantal deelnemers:

Aantal Deelnemers Aantal wedstrijden
3 3
4 6
5 10
6 15
7 21
8 28

Gebruik als vuistregel dat een best of 5 wedstrijd ongeveer 15 minuten kan duren dus kun je uitrekenen hoe lang het duurt om een gehele Poule op 1 dartbord af te werken.

Als de maximale Poule grootte is vastgesteld kan de Poule samenstelling gekozen worden. De computer berekend alle mogelijk combinaties van Poule samenstellingen, bij meer dan 128 deelnemers kan de computer even tijd nodig hebben om alles uit te rekenen.
Het pull-down menu geeft als volgt de poule samenstelling weer:

16* 7 x 3p - 9 x 4p

Dit betekend:
16* = 16 poules
7 x 3p = 7 x 3 personen
9 x 4p = 9 x 4 personen

Het sterretje achter de zestien(16*) betekend dat dit een voorkeur selectie betreft, met dit aantal Poules kom je makkelijker uit bij de knock-out ronde na de poule wedstrijden.
(Bij een aantal van 2,4,8,16,32 etc.. Poules zul je een sterretje aantreffen.)

Betreft het geen voorkeur selectie dan zal er een dubbele punt staan achter het aantal poules. Je moet dan na de Poule wedstrijden deelnemers aanwijzen die beste 3e zijn om zo een juist aantal (2,4,8,16,32, etc..) deelnemers over te houden.

Is de Poule samenstelling vastgesteld dan kan er gekozen worden om de volgorde van de deelnemers niet te wijzigen wat betekend dat de deelnemers niet willekeurig ge-mixed worden door de computer.

Geef ook aan wat het type wedstrijd is tijdens de poule wedstrijden, deze gegevens worden op de wedstrijd briefjes afgedrukt.

Zijn alle keuzes vastgesteld klik dan op <Voer loting uit>In het scherm worden alle Poule indelingen gemaakt en alle data voor de wedstrijdbriefjes en poule schema's worden aangemaakt.
Met de knop <Print Wedstrijdbriefjes> kunnen alle wedstrijdbriefjes in 1x afgedrukt worden, let op dat er genoeg papier in de printer zit.
Per A4 pagina worden 4 wedstrijdbriefjes afgedrukt, een schaar is dus benodigd om de wedstrijdbriefjes van elkaar te knippen.

Voorbeeld wedstrijdbriefje:

Met de knop <Print Poule Schema's> kunnen alle Poule Schema's afgedrukt worden, op deze pagina's wordt een schema afgedrukt waarin de uitslagen
van de wedstrijden verwerkt kunnen worden. Na het invoeren van de uitslagen zijn er een aantal kollomen aanwezig op het schema om de eindstand van de
Poule te kunnen bepalen. De volgende kollomen zijn aanwezig:
Win = aantal gewonnen wedstrijden
LV = Legs voor
LT = Legs tegen
Saldo = Doelsaldo ( LV - LT )
Stand = Eindstand

Voorbeeld PouleSchema:

Om de eindstand van een Poule te bepalen worden verschillende regels toegepast, de meest gebruikte is als volgt:

De eerste bepaling van de eindstand is het aantal gewonnen wedstrijden van de deelenemers.
Komen hier gelijke resultaten uit voort dan kijk je wat het onderling resultaat is.
Blijkt hier nu een probleem te onstaan omdat bijvoorbeeld 3 personen allemaal van elkaar hebben gewonnen en toch evenveel wedstrijden hebben gewonnen ga je kijken naar het aantal legs voor, blijken 2 personen hetzelfde aantal legs voor te hebben kijk je weer naar het onderling resultaat van deze 2 personen.
Blijken er nog steeds 3 personen te zijn die hetzelfde aantal legs voor te hebben ga je kijken naar het Saldo, blijken 2 personen hetzelfde Saldo te hebben ga je weer kijken naar het onderling resultaat van deze 2 personen.
Blijkt na deze selecties nog steeds 3 personen hetzelfde resultaat te hebben zul je opnieuw moeten spelen, dat kan bijvoorbeeld door de 3 personen 1 leg tegelijk te laten spelen en te kijken wie hem als 1e uitgooit en daarna als 2e en 3e. Je kan natuurlijk ook kiezen om deze 3 personen alle drie tegen elkaar te laten spelen, houd er rekening mee dat de kans aanwezig is dat hier weer geen winnaar uit komt.

 

©www.dartsoftware.nl