terug naar www.dartsoftware.nl


Handleiding DartManager


INHOUDSOPGAVE

1. Hoofdmenu
2. Instellingen
3. Deelnemers
4. Loting
5. Start Toernooi
6. Punten tabel
7. Support1. Hoofdmenu

Na installatie van DartManager gaat u naar Start -> Alle Programma’s -> DartManager -> DartManager.
Het hoofdmenu bestaat uit de volgende 3 items: <Toernooi>, <Schema> en <Info>. Hieronder treft u uitleg aan van de drie pulldown menu's.


2. Instellingen

De eerste handeling die gedaan moet worden voordat men gaat beginnen met een darttoernooi is het configureren van de toernooi parameters. Klik in het main menu op <Toernooi> -> <Instellingen>

Het onderstaande scherm wordt weergegeven:


3. Deelnemers

Als de toernooi parameters zijn geconfigureerd kunnen de deelnemers worden ingevoerd.
Er kan ook direct gekozen worden voor menu optie <Loting>, in dit scherm kan dan een eigen gemaakte loting ingelezen worden. Zie ook hoofdstuk 4.

Kies in het hoofd menu voor <Toernooi> -> <Deelnemers>.

Menukeuze <Deelnemers> opent een venster waarin de personen die deelnemen aan het darttoernooi kunnen worden ingevoerd. Alle ingevoerde namen worden bewaard zodat deze bij een eventueel volgend toernooi niet nogmaals ingevoerd hoeven te worden. De namen kunnen dan geselecteerd worden in de linkerkolom “Dartspelers”. In de rechter kolom “Deelnemers” komen de namen te staan van de personen die deelnemen aan het toernooi.Opmerking:
Met de evaluatie versie van DartManager kunnen 16 deelnemers ingevoerd worden, met de geregistreerde versie van DartManager kunnen 256 deelnemers ingevoerd worden.

De evaluatie versie mag vrij gebruikt worden en is volledig functioneel op het aantal deelnemers na. U kunt dus alle mogelijkheden van het programma testen en uitproberen, ook het printen van wedstrijdbriefjes.

Wilt u een licentiecode aanschaffen stuur dan een e-mail naar registratie@dartsoftware.nl en u krijgt direct de betalings instructies toegestuurd.

4. Loting

Na het invoeren van alle deelnemers kan de loting worden verricht. Wil men zelf een loting inladen dan kan direct na gekozen worden voor deze menu optie zonder deelnemers ingevoerd te hebben. Kies in het hoofdmenu voor <Toernooi> -> <Loting>.Heeft men via menu <Deelnemers> personen ingevoerd die meedoen met het toernooi gebruik dan de knop <Uitvoeren loting>, de loting zal worden verricht, hierbij wordt direct rekening gehouden met de benodigde vrijlotingen.

Wil men een eigen loting inladen bijvoorbeeld als gevolg van een Poule toernooi of een finale-ranking toernooi dan kan dat met behulp van een text file.

Met behulp van de toetsen <Import winnaarsronde> en <Import verliezersronde> kan een
eigen gemaakte loting ingelezen worden voor zowel de winnaars als verliezersronde
Alleen een Winnaarsronde inlezen is ook mogelijk.

De import functie opent een dialoogvenster voor het openen van een text file.
De text file bevat de loting en moet voldoen aan de volgende opmaak:

1) Namen van personen mogen niet langer zijn dan 20 karakters
2) Per regel 1 wedstrijd
3) Namen van de deelnemers scheiden d.m.v. een -(min) teken
4) Betreft het een vrijlotingswedstrijd dan maar 1 naam vermelden op een regel
5) De textfile moet bestaan uit 4,8,16,32 of 64 wedstrijden. Andere aantallen worden niet toegestaan
6) Dubbele namen zijn niet toegestaan

Voorbeeld file: ( Bert heeft een vrijloting )

Henk - Peter
Jack - Cor
John - Harrie
Bert

Voor het maken van een textfile kan Windows Kladblok (of Notepad) gebruikt worden.

5. Start Toernooi

Na het uitvoeren van de loting kan gestart worden met het dart toernooi. Kies in het hoofdmenu voor <Toernooi> -> <Start>. Er verschijnt een venster met een knock-out schema voor de winnaars-ronde.

Willen we een wedstrijd gaan starten dan dubbel-klikken we met de muis op de betreffende wedstrijd. In dit voorbeeld nemen we de eerste wedstrijd in het schema.Er verschijnt een venster met in de wedstrijd box de beide dartspelers van de betreffende wedstrijd.

Klik met de muis op een beschikbare dart-baan en klik op <OK> om de wedstrijd op deze baan te starten.

Er verschijnt een scherm (zie afbeelding hierboven) met alle gegevens van de betreffende wedstrijd: dartbaan, wedstrijdronde, “best of” en de schrijver. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het omroepen van de wedstrijd. Druk op <OK> om de melding weer te laten verdwijnen.

Druk pas op de knop <OK> als het wedstrijdbriefje correct is afgedrukt er kan altijd iets mis gaan met de printer. Door nog een keer op de knop <Print wedstrijdbriefje> te klikken kan een 2e afdruk gemaakt worden. Houd er rekening mee dat niet alle printers even snel afdrukken, een printer doet er ongeveer 10 tot 30 seconden over om een wedstrijdbriefje af te drukken. Hieronder een voorbeeld van het wedstrijdbriefje.In het wedstrijdschema zal de betreffende wedstrijd een groene kleur krijgen wat betekent dat de wedstrijd bezig is.


Is de wedstrijd afgelopen dan dubbel-klikt men weer op de betreffende wedstrijd om de uitslag in te voeren:In dit scherm kan de uitslag van de wedstrijd worden ingevoerd. Ook 180-ers of een finish kan hier worden ingevoerd. Deze gegevens kunnen in een later stadium naar een Excel file geëxporteerd worden voor verdere bewerking.

In het wedstrijdschema wordt de winnaar automatisch doorgestuurd naar de volgende ronde, de verliezer zal automatisch naar de verliezersronde gaan of is uitgeschakeld, afhankelijk van de betreffende ronde.De verliezer ( of winnaar, afhankelijk van de toernooi-instellingen ) wordt automatisch onthouden om de volgende wedstrijd te gaan schrijven op de baan waar deze persoon heeft gespeeld. Als op de volgende wedstrijd wordt ge-dubbel-klikt zien we de verliezer van de eerste wedstrijd staan als potentiële schrijver voor baan 1.Kiest men baan 1 om daar de betreffende wedstrijd te laten spelen dan zal “Bobby George” aangegeven worden als de schrijver van deze wedstrijd.De eerste wedstrijd op een dartbaan zal geschreven dienen te worden door een vrijwilliger schrijver, daarna gaan de verliezers of winnaars schrijven(afhankelijk van de instellingen), de computer houdt alles automatisch bij. Er hoef niets genoteerd te worden.

Uitslagen kunnen ook achteraf gewijzigd worden, afhankelijk of de volgende wedstrijd van een van de personen al reeds gestart is kan ook de winnaar van een wedstrijd gewijzigd worden. Dubbel-klik op een reeds gespeeld wedstrijd en het programma geeft aan of de uitslag gewijzigd kan worden.

Op deze wijze wordt het gehele toernooi afgewerkt. Het beste moment om met de verliezersronde te beginnen is als alle personen die een vrijloting hebben gehad hun eerste wedstrijd hebben gespeeld.

6. Punten tabel

Is het toernooi in zijn geheel afgewerkt dan kan een totaaloverzicht gegenereerd worden van het toernooi, van iedere speler wordt dan het aantal punten, de 180-ers, finishes etc.. getoond. Ook de nummers 1,2,3 en 4 van de winnaars en verliezersronde worden getoond. In een apart veld wordt de persoon vermeld die de hoogste finish van het toernooi heeft gegooid.

Klik in het hoofdmenu op <Schema> -> <Punten> om dit overzicht te tonen.

7. Support

Komt u tijdens het programma fouten tegen of heeft u vragen over het programma stuur dan een mail naar support@dartsoftware.nl, uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Kijk ook op de website naar de veelgestelde vragen bij het onderdeel “Support/FAQ

©www.dartsoftware.nl